18.1.10

အမွတ္တရ

1 comments:

အိုက္ခီေလာက္ said...

i'm the first ယူအာ ဝက္ အဟတ္
မလတ္ေရ သီခ်င္းေလးနဲ ့လြမ္းေဆြးေနတယ္ေပါ့
အခ်စ္ဆုိတာက မီးလိုပဲ ဗ် ပူတယ္ ေလာင္တယ္
အဲ့သံုးတတ္ျပန္ေတာ့လည္း မီး မရိွရင္ မျဖစ္ဘူး မီးခ်ည္းပဲ ေနရာတစ္ကာ ဟုတ္လားမဟုတ္လားမသိဘူးဗ်
ေတြး တတ္သလိုေတာ့ ေတြးျပီး ေရးၾကည့္တာပဲဗ်ာ
ပူစူး သီခ်င္းေတြ ေကာင္းပါတယ္ ဗ်ာ ေတာင္ၾကီးသားပဲဟာ အဟတ္ ဟတ္